Входно изследване

Входното изследване на отношението на учениците към равнопоставеността в кариерното ориентиране стартира в България. Участват 8 средни училища от цялата страна с 1200 ученици и 300 учители.