Career ROCKET

Уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение. Проектът се изпълнява от НПО в България, Хърватска, Гърция и Румъния.