Знание, равенство и обучение

Нова вълнуваща възможност за учителите да тестват нова методика за интегриране на равнопоставеността на половете  в учебните програми и я поставят в основата на гражданското образование.