Нагласи на учениците към равенството по пол и ролята на половите стереотипи при избора на професия

Научете повече за българското изследване, в което участват 1135 ученика от 8-ми до 11 клас от цялата страна. Какво е тяхното отношение и нагласи към половото равенство и неговото влияние в професионалното развитие, можете да откриете тук.

Leave a Reply

Required fields are marked*