Нагласи на учителите към равенството по пол и ролята на половите стереотипи при избора на професия

Изследването се провежда паралелно в четирите държави-партньори по проекта. 272 учители взеха участие в българското допитване, резултати и интересни факти можете да откриете тук.

Leave a Reply

Required fields are marked*