Готови са първите модули за вграждане на проблемите на равнопоставеността в различните задължителни предмети в училище

Екип от ДИУУ и учители от столични училища разработи проекти за модули за вграждане на проблемите на равнопоставеността по различните задължителни предмети, преподавани в целия учебен курс (от 1 до 12 клас). В екипа участваха:

  1. Проф. д-р Росица Пенкова – БЕЛ
  2. Доц. д-р Николина Георгиева – математика
  3. Доц. д-р Даниела Миткова – Химия и физика
  4. Проф. д-р Наталия Цанова – Биология
  5. Доц. д-р Даниела Ангелова – География
  6. Ас. Бистра Стоименова – История
  7. Теодора Тодорова Преподавател – Философски цикъл и гражданско образование
  8. Женя Стоянова Куцарова – Стойнева – преподавател по  Информационни технологии
  9. Гл. ас. д-р Николина Цветкова – Преподаване на чужди езици
  10. Доц. Любомира Попова – Програма начален курс


В България стартира тестването на модулите с подкрепата на екип учители от 51 СУ в София. На 23.10.2017 г. се състоя първото вътрешно обучение на екипа учители, проведено от Станимира Хаджимитова (ДПБ) и Живка Маринова (ДОИТ). По време на обучението бях обсъдени методите на тестване и очакваната обратна връзка от учителите.

След периода на тест и усъвършенстване модулите ще бъдат предложени на МОН като наръчник в помощ на учителите.

Leave a Reply

Required fields are marked*