Career Rocket e партньорска инициатива на пет НПО от четири страни от ЕС.

Проектът почива на транснационално сътрудничество между професионалисти с подходяща подготовка за откриване и противопоставяне на стереотипите, определени от пола, особено в областта на професионалното ориентиране и професионалното развитие на младите хора.

Целта на проекта е да насърчи хармонизирането на националните подходи към премахване на стереотипите, определени от пола в образованието и да насърчи и увеличи разнообразието на избора на кариера за жените и мъжете (момичетата и момчетата), като по този начин допринася за по-равнопоставено и процъфтяващо общество.

Консорциумът зад този проект се състои от пет партньори от четири страни от ЕС: Фондация Джендър образование, изследвания и технологии и фондация Джендър проект в България (BG); GTF – Инициатива за устойчив ръст (CR); 4 ELEMENTS (GR), Асоциация на специалистите по човешки ресурси (RО)

Особеното предимство на групата е дългосрочният и отличен опит на всички партньори в областта на равнопоставеността по пол и общата история и съвместна дейност, която те имат зад себе си.