Знание, равенство и обучение

Нова вълнуваща възможност за учителите да тестват нова методика за интегриране на равнопоставеността на половете  в учебните програми и я поставят в основата на гражданското образование.

Уважение, възможности, избор

Нова вълнуваща възможност за момчетата и момичетата да разширят своите кариерни хоризонти, повишавайки своите знания за джендър стереотипите и традиционните джендър роли и тяхното влияние върху личното и професионалното развитие.

Career ROCKET

Уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение. Проектът се изпълнява от НПО в България, Хърватска, Гърция и Румъния.