Фондация Джендър образование, изследвания и технологии

e-mail: gert@mbox.contact.bg

Тел: + 359-2-9887855

Адрес за кореспонденция:

София 1000, ПК 963

 

Фондация „Джендър проект в България“

Ул. „Парчевич“ 37Б, София 1000

Тел/факс: + 359 2 9864710; + 359 2 9815604

e-mail: genderproekt@gmail.com

web: www.gender-bg.org