Temeljno istraživanje

Temeljno istraživanje o percepcijama studenata/đaka o ravnopravnosti spolova u izboru karijere je lansiran u Bugarskoj. Osam srednjih škola diljem zemlje uključeno je sa 1200 studenata i 300 profesora.