Sastanak partnera u Ateni

 18. i 19. lipnja održan je treći projektni sastanak partnera koji sudjeluju u projektu Career Rocket.

Prethodna dva sastanka održana su u Sofiji i Bukureštu, a sljedeći sastanak planira se za 2019. godinu u Zagrebu.
Sastanku su prisustvovale sve osobe koje kao partneri i nositelj sudjeluju u provedbi projekta.

Teme o kojima se razgovaralo su planiranje aktivnosti za sljedeće razdoblje, izvješćavanje o provedbi projekta i popratna pitanja vezana za samu organizaciju.