Susret učenika 4. razreda osnovne škole na satu matematike s pitanjem nejednakosti plaća muškaraca i žena

Na satu matematike učenicima su u sklopu nastave predstavljeni statistički podaci Zavoda za državnu statistiku RH. Iako se dosad nisu susretali sa statistikom, učenici su potaknuti da razmisle je li u redu da plaće zaposlenih muškaraca i žena ne budu jednake iako obavljaju iste poslove i imaju jednako obrazovanje. Učenici trebaju zamisliti da su istraživači koji će iz navedenih podataka samostalno doći do nekih zaključaka.

Nakon rješavanja zadatka s grafičkim prikazom plaće muškarca i žene, učiteljica potiče raspravu sljedećim pitanjima:

– Što možeš zaključiti o prosječnoj zaradi muškaraca i žena u RH za tu godinu? Što misliš o takvom odnosu plaća muškaraca i žena – je li on pravičan?

– Zbog čega su muškarci uglavnom u prednosti te imaju veća primanja nego žene u većini djelatnosti? Što sve može biti uzrokom da muškarci, ne samo u RH već i u većini europskih država, zarađuju više nego žene?

Nakon kratke rasprave učenici slušaju članak o tome kako su u većini slučajeva muškarci ti koji imaju prednost nad ženama u visini plaća. Tijekom razgovora nastojalo se da učenici shvate  kako izbor zanimanja u kojima su tradicionalno više zastupljeni muškarci ili više žene utječe na kasniju nejednakost u plaćama muškaraca i žena.

Zaključeno je da razlika ne mora nužno biti samo i isključivo zbog toga što onaj koji isplaćuje plaću ima predrasude, već i zbog nekih drugih pojava. Reakcije su bile vrlo pozitivne jer je ovako organiziran sat matematike zanimljiv učenicima u odnosu na predavačku nastavu. Učenici su izvrsno reagirali na grafički prikaz. Učenicima nije trebalo objašnjavati pojam diskriminacije te ih dodatno poticati na razumijevanje.

Izvor podataka za nastavni sat: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/09-01-04_01_2017.htm

Reakcije  učenika na nastavni sat: