Istraživanje mišljenja ravnatelja škola o utjecaju na izbor profesije učenika

Tijekom studenog 2018., GTF-IOR proveo je anketu među tridesetak ravnatelja srednjih škola. Ravnatelji su ispunili kratki upitnik o svojim aktivnostima i čimbenicima koji utječu na želju učenika da izaberu određeno zanimanje. U nastavku je prikazan kratak sažetak.

 

Research_Summary