Projekt Career Rocket čini partnerstvo 5 NVO iz 4 zemalja  članica EU-a.

Projekt uspostavlja međunarodnu suradnju stručnjaka, koji su osposobljeni za otkrivanje i suzbijanje stereotipa na osnovu roda, osobito na području izbora karijere i profesionali razvoj mladih.

Cilj projekta je promocija harmonizacije nacionalnih pristupa eliminaciji rodnih stereotipa u obrazovanju, ohrabriti i povećati raznolikosti izbora karijera za žene i muškarce (djevojke i dječake), te na taj način doprinijeti ravnopravnijem i prosperitetnijem društvu.

Projektni konzorcij čini 5 partnera iz 4 zemalja EU-a: iz Bugarske (GERT i GPF), Hrvatske (GTF-IOR), Grčke (4 Elements)  i  Rumunjske (AUR). Njegovu snagu čini dugogodišnje iskustvo svih partnera na temu jednakosti spolova kao i njihova povijest zajedničke suradnje.