Vodeći partner je GERT.

GERT (Gender Education, Research and Technologies) je registrirana nevladina organizacija, koja radi za javno dobro. Od svog osnivanja u 2004.g., GERT provodi aktivnosti orijentirane za suzbijnje diskriminacije na osnovu spola i za doprinos ravnopravnosti spolova, jednakosti  i pravednosti u društvu, uključujući pristup i dobrobiti od novih tehnologija.  Zadnjih godina GERT je provodio više projekata za jačanje školstva, uključujući projekt „Škole bez nasilja i rodnih stereotipa“, čiji su ciljevi bili unapređenja škole u sigurnija mjesta za djecu, u kojima se nasilje suzbija i stereotipni stavovi se mijenjaju u konstruktivnu suradnju.

GPF je grupa za zagovaranje promidžbe ravnopravnosti spolova u svim sferama privatnog i društvenog života u Bugarskoj i globalno, sa 21 godinom iskustva. Među glavnim aktivnostima GPF-a su program „ Obrazovanje o ravnopravosti spolova“ u više od 20 škola, a 2009.-2012.g. GPF je radio na projektu „Getting to know!“ Pilot uvođenje razvojno obrazovanje u formalni školski sustav Bugarske zajedno sa 5 partnera. I GERT i GPF su među osnivačima Bugarske platforme za međunarodni razvoj (BPID).

4ELEMENTS je neprofitna organizacija – NVO, iz Atene i Soluna. Kao inovativna grčka organizacija, 4ELEMENTS bavi se pitanjima društvene inkluzije, ravnopravnosti spolova, zapošljivosti, obrazovanje i izgradnja kapaciteta. Društvene i humanitarne vrijednosti čine temelje organizacije, te  je misija i strategija organizacije utkana u rad na svakom području djelovanja. Vrijednosti  4ELEMENTS (jednakost i različitost, uključivanje zajednice, poštenje, poštivanje drugog) su reflektirane u svim aktivnostima i na svim područjima stručnosti.

GTF IOR je osnovan 1999g. i od 2001.g je registriran u Hrvatskoj te djeluje iz sjedišta u Zagrebu prema širokom krugu dionika (javni, privatni, akademski, i civilni sektori) iz više od 13 Europskih zemalja, te djeluje na oblikovanje politika i programa za održivi razvoj ukjlučujući ravnopravnost spolova. GTF-IOR inicirao je više saborskih rasprava i vladinih inicijativa na temu ženskog poduzetništva i žena u ruralnom razvoju.

AUR je udruga stručnjaka sa sjedištem u Bukureštu, sa glavnim ciljevima stvaranja i implementacije profesionalnih standarda na području ljudskih resursa, promocije socijalne ekonomije i aktivne društvene uključenosti, te olakšanje pristupa tržištu rada za marginalizirane osobe, itd. AUR  je provodio terensko istraživanje u Rumunjskoj: „Tržište rada i poduzetništvo – suzbijanje rodnih stereotipa – transnacionalni akcijski plan“ koji je promoviran od strane ženskih poduzetničkih organizacija, te olakšava pristup NVO-ima metodama za borbu protiv rodnih stereotipa.