Σεβασμός, Ευκαιρίες, Επιλογή

Μια νέα συναρπαστική εμπειρία για αγόρια και κορίτσια με στόχο να διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τα στερεότυπα και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων και τον αντίκτυπό τους στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.