Γνώση, Ισότητα και Κατάρτιση

Μια συναρπαστική ευκαιρία για τους καθηγητές να δοκιμάσουν μια νέα μεθοδολογία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχολικό πρόγραμμα και την τοποθέτηση της έννοιας του φύλου στο επίκεντρο της πολιτικής αγωγής.