Έρευνα σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων στην επιλογή της εκπαίδευσης & της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Η εν λόγω έρευνα αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο της Δράσης 1 με τίτλο «Ανάλυση σχολικών προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξη οδηγών και εκπαιδευτικών εργαλείων για εκπαιδευτικούς και μαθητές», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Career Rocket: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training». Στο πλαίσιο της ανωτέρω προσπάθειας διενεργήθηκε έρευνα η οποία κατέγραψε τη γνώμη μαθητών και καθηγητών σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του επαγγελματικού βίου.

Για τους σκοπούς της έρευνας συμμετείχαν 1,032 μαθητές και 1,044 καθηγητές. Οι ηλικίες των μαθητών κυμαίνονταν από 12 ετών έως και 18 ετών. Επιπλέον, το 50% ήταν μαθητές ανδρικού φύλου και το υπόλοιπο 50% γυναικείου φύλου. Όσον αφορά τους καθηγητές, το 50% ήταν αντρικού φύλου και το υπόλοιπο 50% γυναικείου φύλου. Στην έρευνα συμμετείχαν καθηγητές που διδάσκουν από την Α’ γυμνασίου έως και την Γ’ λυκείου. Για περισσότερες και πιο ακριβείς πληροφορίες μπορείτε να δείτε την αναλυτική έκθεση εδώ.

Leave a Reply

Required fields are marked*