Το Career Rocket παρουσιάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας

Σόφια, 21 Δεκεμβρίου 2017
Το Career Rocket παρουσιάστηκε επίσημα σε ειδικούς εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών (ΥΠΕ) στη Σόφια. Τόσο το Υπουργείο όσο και το Τμήμα Εκπαίδευσης Δασκάλων του Πανεπιστημίου της Σόφιας υποστηρίζουν το Έργο εξ αρχής.
Οι εταίροι του Έργου από το GERT και το GPF παρουσίασαν τη βασική ιδέα και τις δράσεις του, καθώς επίσης και τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.

Κατά το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος, μαθητές και δάσκαλοι από όλη τη χώρα συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση για τον προσδιορισμό των στάσεων και των αντιλήψεων προς την ισότητα των φύλων, και ιδιαίτερα τις διαφορές μεταξύ των φύλων αναφορικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες και επιλογές. Τα αποτελέσματα της έρευνας διασαφήνισαν τα βασικά σημεία συμφωνίας και απόκλισης που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων, τις επαγγελματικές επιλογές, και τη συμμετοχή στη φροντίδα της οικογένειας.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Έργου είναι η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να προσδιοριστούν οι αναφορές στην ισότητα των φύλων σε κάθε μάθημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από μία ομάδα ειδικών του Τμήματος Εκπαίδευσης Δασκάλων της Σόφιας, και τα αποτελέσματα κατεγράφησαν σε έναν σχετικό Οδηγό για κάθε μάθημα. Καθηγητές και δάσκαλοι από την ομάδα των ειδικών παρουσίασαν τη διαδικασίας σύνταξης των εν λόγω Οδηγών. Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις φιλοδοξίες τους για την ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε για την ανάπτυξη των Οδηγών. Στην παρούσα φάση, οι Οδηγοί βρίσκονται υπό πιλοτική δοκιμή στο Γυμνάσιο Elisaveta Bagriana στη Σόφια, ένα από τα πολύ λίγα σχολεία με γυναικείο όνομα.

Κάποια παραδείγματα μαθημάτων που αποτελούν πηγή έμπνευσης έχουν ήδη φανεί: παρουσιάσεις μαθητών για τα μαθηματικά με τίτλο «Ισότητα και ανισότητα στα μαθηματικά και την πραγματικότητα» και «Η πρώτη γυναίκα μαθηματικός στην αρχαία Κίνα». Η ομάδα υπογράμμισε πως η επιστήμη είναι γεμάτη με γυναικεία ονόματα που πρέπει να αναδειχθούν για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των εφήβων κοριτσιών και αγοριών για την επιστήμη.


Οι εταίροι μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τα σχέδια του Έργου για το 2018, πιο συγκεκριμένα τις επερχόμενες εκπαιδεύσεις για διευθυντές σχολείων, σύμβουλους καριέρας, δασκάλους και μαθητές. Ο ρόλος του Υπουργείο ως υποστηρικτής του Έργου έχει σαφώς αναγνωριστεί. Το ΥΠΕ αναμένεται να καλέσει τους διευθυντές σχολείων να συμμετάσχουν στην πρώτη εκπαίδευση που προβλέπεται τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018, καθώς και να προσκαλέσεις τους ενδιαφερόμενους στον 5ο Διαγωνισμό με τίτλο «Σχολείο χωρίς βία και στερεότυπα των φύλων», ο οποίος το 2018 θα εστιάσει στην ισότητα των φύλων στις επαγγελματικές επιλογές.

Leave a Reply

Required fields are marked*