Τo Career Rocket στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2018

Βρυξέλλες, 5-6 Ιουνίου 2018

Το Career Rocket παρουσιάστηκε ως καλή και φιλόδοξη πρακτική στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (ΕΗΑ) 2018, στις Βρυξέλλες. Το Έργο αποτέλεσε μέρος του Βουλγαρικού περιπτέρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της Βουλγαρικής προεδρίας της ΕΕ.
Ο κύριος τίτλος των ΕΗΑ 2018 ήταν Γυναίκες και Κορίτσια Στην Πρώτη Γραμμή της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προστασία, Ενδυνάμωση, Επένδυση και συνέπεσε πλήρως με τους στόχους και τα επιτεύγματα του Career Rocket, το οποίο παρουσιάστηκε υπό το σλόγκαν του εθνικού περιπτέρου «Ισότητα των Φύλων μέσω Ποιοτικής Συνεργασίας».

Τα καπέλα διάφορων επαγγελμάτων, οι διαγωνισμοί, οι κάρτες με ερωτήσεις, και οι παρουσιάσεις ιστοσελίδων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο όχι μόνο διασκέδασε αλλά αποκόμισε και χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες.
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές δοκίμασαν τις γνώσεις τους σε ερωτήσεις π[ου σχετίζονταν με τη συνεισφορά των γυναικών στην επιστήμη και τις εφευρέσεις.

Leave a Reply

Required fields are marked*