3η Συνάντηση Εταίρων

Στις 17-19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 3η Συνάντηση των Εταίρων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο γύρω από το υλικό που αναμένεται να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων μερών στις δράσεις διάδοσης του Έργου (εκπαιδεύσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμοί), όσο και στη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου του Έργου στο Ζάγκρεμπ. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Έργου και συμφωνήθηκε ένα βιώσιμο χρονοδιάγραμμα για τις εναπομείναντες δραστηριότητες.

Leave a Reply

Required fields are marked*