Το Career Rocket είναι μία πρωτοβουλία πέντε ΜΚΟ από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο δημιουργεί διακρατική συνεργασία επαγγελματιών, εξοπλισμένων κατάλληλα για την ανίχνευση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων που βασίζονται στο φύλο, ειδικά στον τομέα της επιλογής σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων.

Στόχος του σχεδίου είναι να προωθηθεί η εναρμόνιση των εθνικών προσεγγίσεων για την εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση, να ενθαρρυνθεί και να αυξηθεί η ποικιλομορφία των επιλογών σταδιοδρομίας γυναικών και ανδρών (κοριτσιών και αγοριών), συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη μιας πιο ισότιμης και ευημερούσας κοινωνίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 5 εταίρους από τέσσερις χώρες της ΕΕ:

Η Βουλγαρική οργάνωση Εκπαίδευση των Φύλων, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, το Ίδρυμα «Σχέδιο Φύλου για τη Βουλγαρία» (BG), η Ομάδα δράσης για την ισότητα των φύλων – Πρωτοβουλία για βιώσιμη ανάπτυξη (Κροατία), η ΜΚΟ Four Elements (Ελλάδα) και η Ένωση Ειδικών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (Ρουμανία).

Η ιδιαίτερη δύναμη της εν λόγω κοινοπραξίας είναι η μακρόχρονη και άριστη εμπειρία όλων των εταίρων στο θέμα της ισότητας των φύλων και της κοινής κληρονομιάς και ιστορίας των εργασιών που έχουν ήδη αναλάβει.