3η Συνάντηση Εταίρων

Στις 17-19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 3η Συνάντηση των Εταίρων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο γύρω από το υλικό που αναμένεται να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων μερών στις δράσεις διάδοσης του Έργου (εκπαιδεύσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμοί), όσο και στη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου του Έργου στο Ζάγκρεμπ. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Έργου και συμφωνήθηκε ένα βιώσιμο χρονοδιάγραμμα για τις εναπομείναντες δραστηριότητες.

2η Συνάντηση Εταίρων

Οι Εταίροι του Έργου συναντήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά στο Βουκουρέστι, μεταξύ 27 και 29 Σεπτεμβρίου 2017. Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στις συμμετέχουσες χώρες, με στόχο να προσδιοριστούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σχετικά με τα ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τις επαγγελματικές επιλογές των νέων. Οι εταίροι είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά τα βασικά σημεία και τη μεθοδολογία των εκπαιδεύσεων των διευθυντών σχολείων, των επαγγελματικών συμβούλων, των καθηγητών και των μαθητών, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τη δεύτερη φάση του Έργου.

1η Συνάντηση Εταίρων

Ένα νέο, συναρπαστικό πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται από 5 συνεργαζόμενες ΜΚΟ, από τη Βουλγαρία (GERT και GPF), την Κροατία (GTF-ISG), την Ελλάδα (4 Elements) και τη Ρουμανία (AUR) ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επόμενες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους συμμετείχαν στη συνάντηση.