Ο συντονιστής εταίρος είναι η GERT.

GERT είναι ΜΚΟ, που είναι καταχωρημένη και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον. Από την ίδρυσή της το 2004, η GERT εφαρμόζει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και συμβάλλουν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και των οφελών από τις νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια η GERT υλοποίησε αρκετά έργα για την ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του έργου “Σχολείο χωρίς βία και στερεότυπα με βάση το φύλο”, με κύριους στόχους τη μετατροπή του σχολικού περιβάλλοντος σε ασφαλέστερο χώρο για παιδιά όπου η βία και η κατάχρηση λόγω φύλου ελαχιστοποιούνται και οι στερεότυπες στάσεις απέναντι στο άλλο φύλο μετατρέπονται σε εποικοδομητική συνεργασία.

GPF είναι μια ομάδα υπεράσπισης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής στη Βουλγαρία και παγκοσμίως, με 21 χρόνια εμπειρίας. Μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων της GPF ήταν το πρόγραμμα Gender Education που έτρεχε σε 20 σχολεία. Επίσης, το 2009-2012 η GPF ασχολήθηκε με ένα τριετές πρόγραμμα που λεγόταν «Getting to Know»! Πιλοτική εισαγωγή της αναπτυξιακής εκπαίδευσης στο σύστημα τυπικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία με πέντε εταίρους από την κομητεία. Η GERT και η GPF είναι μεταξύ των ιδρυτών της Βουλγαρικής Πλατφόρμας Διεθνούς Ανάπτυξης (BPID).

4ELEMENTS είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν καινοτόμο ελληνικό οργανισμό που εστιάζει σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την απασχολησιμότητα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες που στηρίζουν την οργάνωση και αποτελούν το θεμέλιο της συνολικής αποστολής και της στρατηγικής της, ενσωματώνονται στο έργο που εκτελείται σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Οι αξίες της 4ELEMENTS (ισότητα και ποικιλομορφία, συμμετοχή της κοινότητας, δικαιοσύνη, σεβασμός για τους άλλους) αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλους τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης της.

GTF ISG ιδρύθηκε το 1999 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας και συνεργάζεται με δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς τομείς σε 13 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως περιφερειακό όργανο για τη διαμόρφωση πολιτικών δράσεων για το φύλο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η GTF ξεκίνησε την πρώτη θεματική συνεδρίαση σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών στο Κροατικό Κοινοβούλιο και συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κροατία και στο εξωτερικό. Η GTF έχει εμπειρία στη συνεργασία με τους μαθητές του Λυκείου, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα.

 AUR είναι μια ένωση επαγγελματιών που εδρεύει στο Βουκουρέστι με κύριους στόχους τη δημιουργία και εφαρμογή των επαγγελματικών προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και την ενεργό κοινωνική ένταξη, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για μειονεκτούντα άτομα κλπ. Η AUR ανέπτυξε την επιτόπια έρευνα στη Ρουμανία: “Αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα – Ξεπερνώντας τα στερεότυπα για το φύλο – Διακρατικό σχέδιο δράσης που προωθείται από την ισότητα των φύλων και τις οργανώσεις γυναικών επιχειρηματιών”. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΚΟ σε αποτελεσματικές μεθόδους για την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου κλπ.