Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο του Έργου που προετοιμάστηκε για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδραση των στεροτύπων βάσει φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων αγοριών και κοριτσιών.