Επιλέγοντας εδώ μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις και τα στερότυπα βάσει φύλου, τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την επαγγελματική πρόοδο, καθώς και πληροφορίες για τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει ο τομέας STEM.

Ακόμη, επιλέγοντας εδώ μπορείτε βρείτε σημαντικές συμβουλές για νέους και νέες που αναζητούν επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως επίσης και ενδιαφέροντα παραδείγματα από τον κλάδο της επιστήμης, τα οποία μπορούν να δράσουν ως κίνητρο για αγόρια και κορίτσια.