Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών:

ToT for Students Peer Trainers_1

ToT for Students Peer Trainers_2

ToT for Students Peer Trainers_3

ToT for Students Peer Trainers_4

ToT for Student Peer Trainers

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

– Ευρύτερα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο

– Τις οικονομικές επιπτώσεις των ανισοτήτων βάσει φύλου

– Επιλεγμένες επαγγελματικές επιλογές στον τομέα STEM

Επίσης, πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε:

– Μια ανοιχτή επιστολή προς τα παιδιά σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές

– Παραδείγματα κατά τύχη εφευρέσεων που άλλαξαν τον κόσμο

– Επιστημονικά fun facts που πρέπει να γνωρίζετε