Κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του Έργου, εκπονήθηκε λεπτομερής έρευνα της εκπαιδευτικής ύλης που διδάσκονται οι μαθητές σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου, και του Λυκείου, καθώς και στην πλειοψηφία των μαθημάτων κάθε τάξης. Στόχος σε πρώτη φάση ήταν η εύρεση σημείων που υποδηλώνουν ή προωθούν ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ενώ σε δεύτερη φάση οι εμπειρογνώμονες (καθηγητές και δάσκαλοι) έκαναν πρακτικές συστάσεις ώστε με διαδραστικούς τρόπους και δραστηριότητες να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και κατανόησης του φύλου, της ισότητας, και των ανισοτήτων.

Analysis of School Curricula in Greece

Εδώ μπορείτε να βρείτε το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς.