Η εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 104 εκπαιδευτικών. Η Four Elements, με την πολύτιμη συνεισφορά του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Σχολείων, προετοίμασε τους καθηγητές ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι ίδιοι να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους στην εφαρμογή των Οδηγών που παρήχθησαν στο πλαίσιο του Career Rocket, ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών.

ToT Programme for Peer Trainers