Εκπαίδευση Καθηγητών
Η εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 104 εκπαιδευτικών. Η Four Elements, με την πολύτιμη συνεισφορά του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Σχολείων, προετοίμασε τους καθηγητές ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι ίδιοι να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους στην εφαρμογή των Οδηγών που παρήχθησαν στο πλαίσιο του Career Rocket, ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών.

Εκπαίδευση Μαθητών
Η Four Elements, σε συνεργασία με σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκπαίδευσε 45 μαθητές ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν στη συνέχεια να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους συμμαθητές τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για τις οικονομικές προεκτάσεις της ισότητας των φύλων καθώς και για τη συσχέτιση των στερεοτύπων βάσει φύλου και των επαγγελματικών επιλογών των ατόμων. Επίσης, οι συμμετέχοντες μαθητές απέκτησαν βασικές ικανότητες και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αισθανθούν την απαραίτητη αυτοποεποίθηση ώστε να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους συνομηλίκους τους στα εν λόγω θέματα.