Cunoaștere, Egalitate și Formare

O șansă nouă, incitantă pentru profesori pentru a testa o nouă metodologie pentru integrarea dimensiunii de gen în programele școlare și pentru plasarea egalității de gen la baza educației civice.