Ce cred elevii despre egalitatea de gen? Concluziile analizei realizate în cadrul proiectului.

În cadrul “Studiului inițial asupra atitudinii profesorilor și elevilor față de egalitatea de gen” a fost realizată analiza celor 826 chestionare aplicate elevilor din cele 6 licee partenere în cadrul proiectului. Din totalul elevilor care au participat la acest studiu 53.51% sunt fete și 45.28% sunt băieți.

Principalele concluzii ale analizei:

Conceptul de egalitate între bărbați și femei este important, consideră peste 90% din elevii intervievați, dar, în termeni de fapte, în România, acest obiectiv nu este atins, menționează mai mult de jumătate din elevii intervievați (66.13%). În plus, acestă afirmație este validată de elevi, prin aceea că, în virtutea faptului că egalitatea de gen este importantă, în ceea ce privește familia, rolurile femeilor și bărbaților care țin de accesul la educație, responsabilitățile domestice, creșterea copiilor și luarea deciziilor trebuie egal împărțite între cei doi soți (parteneri).

În ceea ce privește distribuția pe sexe, atât fetele cât și băieții consideră că este important ca atât femeile cât și bărbații: (1) să fie tratați în mod egal în societate; (2) să fie egali în fața legii) și (3) să aibă acces egal la educație. Dar fetele consideră că “drepturile și responsabilitățile egale în familie” reprezintă un aspect important în definirea egalității de gen, în timp ce băieții au menționat că este important să “primești o plată egală pentru muncă egală”.

Există un acord general în cee ace privește opiniile fetelor și ale băieților că:

 • Bărbații sunt mai buni în profesiile tehnice și de inginerie
 • Există profesii în care bărbații sunt mai buni decât femeile și alții în care femeile sunt mai bune decât bărbații

precum și un dezacord general cu faptul că:

 • Ar trebui să existe o diferență de plată a bărbaților și a femeilor atunci când aceștia fac aceeași muncă.

Adecvarea profesionala din perspectiva de gen

În marea lor majoritate elevii consideră că cele mai multe ocupații sunt adecvate atât femeilor cât și bărbaților. În ciuda convingerii fetelor că 23 dintre cele 27 de ocupații listate sunt adecvate ambelor sexe și în ciuda dezacordului general cu afirmația că “femeile sunt mai potrivite pentru a se dezvolta în domeniul științelor umanitare și sociale decât în domeniul matematicii și științele tehnice “, fetele și băieții consideră că cele mai bune locuri de muncă pentru femei sunt în domenii care vizază frumusețea și moda (cosmeticiene, coafeze și designeri de modă), asistență medicală (asistente medicale, pediatrii) și educație (educatori).

O altă declarație privind rolul tradițional al bărbaților și femeilor în societate afirmă că “bărbații sunt mai buni în profesiile tehnice și de inginerie”. Această declarație este confirmată de elevi (atât fete cât și băieți) cu privire la cele mai adecvate profesii pentru bărbați care sunt cele dt mecanic auto, electrician, inginer de construcții, agricultor, inginer IT, fizician nuclear și dezvoltator de software. 

Atributele de gen

Conform opiniei elevilor trăsături precum frumusețea, inteligența, succesul, responsabilitatea, îndrăzneala și profesionalismul nu au o componentă de gender dar, alte 9 au componenta de gender mai mult sau mai puțin accentuată, prin aceea că:

 • Femeile (și fetele) se apreciază că sunt vulnerabile și grijulii și, mai mult decât bărbații sunt sârguincioase, atente și nehotărâte;
 • Bărbații (și băieții) se apreciază că sunt neascultători, neglijenți și agresivi și, mai mult decât femeile, sunt

Analiza mai detaliată a datelor, bazată pe separarea răspunsurilor în funcție de sex confirmă răspunsurile la întrebările anterioare care atribuie femeilor profesii care au la bază grija, atenția, compasiunea (cosmeticiană, coafeză, educatoare, asistentă medical, pediatru). Astfel:

 • Băieții cred despre ei, mai mult decat cred fetele despre ele, că sunt inteligenți și că au succes, dar foarte puțini băieți (sub 10%) cred despre fete că sunt puternice sau că au succes;
 • Ceea ce fetele precep ca “agresivitate” a băieților, aceștia și-o atribuie ca “putere”;
 • Atât fetele cât și băieții consideră că o caractersitică definitorie a fetelor este faptul că sunt “grijulii” dar, unde fetele consideră ca principale caractersctici “responsabilitatea” și “atenția”, băieții remarcă “frumusețea” și “nehotărârea”.

Problematicile de gen se regăsesc rar sau foarte rar în activitățile școlare. Referirile ocazionale în ceea ce privește utilizarea temelor cu potențial de gen în activitatea didactică sunt întâlnite în special în cadrul disciplinelor din arrile curriculare Limbă și Comunicare, Om și Societate și, într-o măsură mai redusă, Matematică și Științe.

În opinia elevilor școala are un rol important în abordarea poroblematicilor de gen, prin aceea că:

 • Este important ca la școală să se discute teme legate de egalitatea de gen
 • Stereotipurile de gen influențează alegerile de carieră
 • Școala are un rol important în realizarea egalității de gen pe piața muncii
 • Este importantă recepționarea informațiilor despre diferite cariere profesionale și relația acestora cu ariile de cunoaștere.

Majoritatea elevilor consideră că cel mai bun moment pentru a începe consilierea în carieră este în gimnaziu (clasa a V-a până la a VIII-a) și în clasa a IX-a în liceu. Opțiunile de carieră alese de fete care au participat la acest studiu sunt : arhitect, medic, polițist, psiholog și avocat. Opțiunile de carieră pentru băieți participanți sunt: arhitect, electrician, inginer IT, doctor și polițist.

Factorii cu cel mai mare impact în alegerea carierei studenților sunt părinții și rudele (factorul decisiv pentru 49,03% din selevi), informația de pe internet (27,72%) și unii profesori (27,24%). Rolul școlii în acest proces este precedat de rolul prietenilor. În ultimul loc, găsim rolul consilierului școlar, care are impact doar pentru 3,39% dintre studenți.

Parcurgând răspunsurile elevilor obținute în urma acestui studiu putem formula concluzia că atât fetele cât și băieții sunt interesați de ceea ce prespune educația de gen, că au așteptări clar formulate în acest sens și că pot identifica cu acuratețe aspectele cheie esențiale care țin de introducerea problematicii de gen în educație.

Leave a Reply

Required fields are marked*