Career Rocket este inițitativa unui parteneriat format din 5 organizații non-guvernamentale din 4 țări membre ale Uniunii Europene.

Proiectul pune bazele unei cooperări transnaționale între profesioniști cu competențe în ceea ce privește identificarea și combaterea stereotipurilor de gen, în special în ceea ce privește alegerea carierei profesionale și dezvoltarea profesională a tinerilor.

Scopul proiectului este acela de a promova armonizarea abordărilor naționale privitoare la eliminarea stereotipurilor de gen în educație și și de a crește varietatea opțiunilor de carieră pentru femei și bărbați (fete și băieți) contribuind astfel la o societate mai echitabilă și prosperă.

Consorțiul proiectului este format din 5 parteneri din patru țări ale Uniunii Europene: Fundația “Gender Education, Research and Technologies” (GERT) și Fundația “Gender Project for Bulgaria (Bulgaria); GTF – Initiative for Sustainable Growth” (CR); “4 ELEMENTS” (Grecia); “AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (România).

Principalul punct forte al acestui consorțiu rezidă în experiența de durată, atât individuală  cât și comună a partenerilor în ceea ce privește problematica de gender.