GERT, partenerul coordonator, este o organizatie non-guvernamentala care acționează pentru interesul public. Încă de la înființarea sa în 2004 GERT a implementat activități orientate către contracararea discriminării de gen și către obținerea egalității de gen, a justiției sociale și de gen, precum și a calității în toate sferele vieții, inclusiv accesul și valorificarea noilor tehnologii. Pe parcursul ultimilor ani GERT a implementat câteva proiecte  în vederea consolidării mediului școlar, inclusiv proiectul “Școala fără violență și stereotipuri de gen”, a căror principal obiectiv a fost acela de a transforma mediul școlar într-un spațiu mai sigur pentru copii, unde violența și abuzul de gen sunt minimizate iar atitudinile stereotipe ale celuilalt gen sunt transforamte într-o cooperare constructivă.

GPF este un grup de advocacy pentru promovarea egalităţii de gen în toate sferele vieţii private şi sociale din Bulgaria şi, cu 21 de ani de experiență la nivel global. Una din principalele activitati ale GPF a fost programul “Educația de Gen” care s-a derulat în 20 de școli; între 2009 și 2012 GPF a fost implicat în proiectul de 3 ani “Să ajung să știu! Proiect pilot pentru introducerea Educație pentru Dezvoltare în cadrul Sistemului de Educație Formală din Bulgaria”,  proiect cu cinci parteneri din regiune. Atât GERT cât şi de GPF sunt printre fondatorii Platformei Bulgare pentru Dezvoltare  (BPID – Bulgarian Platform on International Development).

4ELEMENTS este o organizație neguvernamentală non-profit cu sediul în Atena şi Salonic. Este o organizaţie inovatoare greacă, care se concetrează pe problemele legate de incluziunea socială, egalitatea de gen, angajare, educaţie şi dezvoltarea capacităţii organizaționale. Valorile sociale şi umaniste, care stau la baza organizației şi formează baza pe care sunt formulate atât misiunea cât și strategia sunt încorporate în activitatea desfăşurată în fiecare din domeniile de activitate. Valorile 4ELEMENTS (egalitatea și diversitatea, implicarea comunității, corectitudinea, respectul pentru ceilalți) sut reflectate de fiecare din activitățile derulate în totate domeniile de expertiză.

GTF ISG a fost înfiinţată în 1999 în Zagreb, Croaţia şi colaborează cu sectoarele publice, private, academice si civile din 13 ţări din Europa de Sud-Est ca instituţie regionale care urmărește modelarea politicilor şi acțiunilor privind problematica de gen şi dezvoltarea durabilă. GTF a iniţiat prima sesiune tematică pentru femeile antreprenor în Parlamentul Croat şi continuă să lucreze pe dezvoltarea şi abilitarea antreprenoriatului feminin din Croaţia şi din străinătate. GTF are experienţă în lucrul cu elevii de liceu, cu familiile lor și cu comunitatea extinsă.

“AUR” – A.N.S.R.U. este o asociație de profesioniști cu sediul în București, România ale cărei principale obiective sunt crearea şi implementarea standardelor profesionale în domeniul resurselor umane; promovarea economiei sociale și a incluziunii sociale active; facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele defavorizate etc. “AUR” – A.N.S.R.U. elaborat studiul de teren în România: “Piaţa forţei de muncă şi antreprenoriatul – depăşirea stereotipurilor de gen. Plan de Acțiune Transnaţional promovat de organizațiile pentru egalitate de gen și anterprenoriat feminin.