”Studiul inițial asupra atitudinii profesorilor și elevilor față de egalitatea de gen” a urmărit identificarea percepțiilor și atitudinilor cadrelor didactice și elevilor în ceea ce privește problematica egalității de gen și importanța introducerii subiectului în curricula școlară. În acest sens 826 chestionare au fost aplicate elevilor din cele 6 licee partenere în cadrul proiectului. Din totalul elevilor care au participat la acest studiu 53.51% sunt fete și 45.28% sunt băieți. Totodată, 223 chestionare au fost aplicate cadrelor didactice. Mai multe puteți afla consultând raportul complet al studiului: Analiza preliminara privind perceptia egalitatii de gen

Analiza curriculei școlare și dezvoltarea de recomandări și instrumente pentru integrarea problematicii de gen în educație a reprezentat o activitate centrală în cadrul proiectului “Career ROCKET”. Concluziile acestei analize constituie repere importante pentru proiectarea activităților următoare. Mai multe puteți afla consultând materialul complet: Analiza Curricule.

În urma valorificării concluziilor lucrărilor anterioare precum și în baza experienței și expertizei specialiștilor implicați, a fost elaborat ”Ghidul pentru integrarea problematicilor de gen în curricula școlară cu instrumente specific disciplinelor școlare”. Acest material este, practic, o sumă de activități cu potențial de gen. Acestea se pot repeta de la un nivel școlar la altul, de la o clasă la alta, în funcție de subiectul de studiu din programa școlară și de-asemenea, pot avea și un caracter transdisciplinar. În acest fel se încearcă a se răspunde la întrebarea “ce vizează aceste activități” și sunt prezentate câteva exemple de idei care pot fi valorificate pentru proiectarea activităților didactice cu potențial de gen.

Ghidul debutează cu un cadru general care abordează o serie a aspecte cheie care trebuie văzute în corelație în ceea ce privește promovarea educaței de gen. Mai multe puteți afla consultând materialul complet: Ghid pentru cadrele didactice – Cadrul General:

  • Principalele elemente vizate de dimensiunea de gen în educație
  • Concepte cheie
  • Activitățile cu potențial de gen.
  • Modalitățile de abordare a acestor activități, în funcție de specificul disciplinei;
  • Rolul cadrelor didactice în promovarea dimensiuniii de gen în procesul de predare – învățare;
  • Tematicile cu potențial de gen care pot fi integrate în activitățile didactice;
  • Indicatorii de gen în sfera de activitate a fetelor și a băieților, importat a fi luați în considerare în cadrul activității didactice și educative (în termeni de organzarea activității, materiaelor didactice folosite, mediul de studiu, activitățile non-formale;

Ghidul contiuă cu o suita de activități cu potențial de gen dezvoltate pentru diferite discipline școlare. Fiecare dintre acestea sunt prezentate mai jos:

Resurse pentru cursul „Formare de Formatori pentru educația de gen în școli”: